Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Hoe doen we dat   arrow

Het uitgangspunt bij onze aanpak is onderzoeken hoe de persoon met autisme denkt en welke informatie hij of zij uit een situatie gebruikt om een juiste inschatting van die situatie te kunnen maken en “gepast” te kunnen reageren/handelen.

Onze begeleiding richt zich op de persoon met autisme maar vooral ook op de mensen in de omgeving van de persoon met autisme. Belangrijk daarbij is dat we hen proberen te helpen om het autistisch denken beter te begrijpen, zodat zij vervolgens de persoon met autisme beter kunnen begrijpen en ondersteunen.

Hoe verloopt de procedure?
Na aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw hulpvraag verduidelijkt en bespreken we uw wensen en de mogelijkheden die BijdeHand u kan bieden.

Indien u besloten heeft gebruik te willen maken van onze hulpverlening gaan wij bekijken welke begeleid(st)er het beste past bij de hulpvraag en wensen van u of uw kind en bij uw of zijn/haar omgeving. Met deze begeleid(st)er volgt daarna een kennismakingsgesprek. De begeleid(st)er neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Na een positieve kennismaking met de begeleid(st)er wordt in overleg met u en/of uw kind en uw of zijn/haar omgeving een hulpverleningsplan opgesteld. Hierin worden doelen opgenomen die richtinggevend zijn voor de begeleiding. Het hulpverleningsplan wordt tenminste elk jaar geëvalueerd tijdens een evaluatiegesprek.
Tijdens het evaluatiegesprek wordt besproken of de opgenomen doelen in het hulpverleningsplan behaald zijn of niet en hoe we (eventueel) verdere ondersteuning kunnen bieden. Indien nodig wordt hierna het hulpverleningsplan aangepast.