Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Uitsluitingscriteria   arrow

BijdeHand Zorg B.V. biedt een totaalpakket aan begeleidingsmogelijkheden met betrekking tot de functies:

–        Begeleiding Individueel

–        Begeleiding Groep

–        Kortdurend Verblijf

–        Persoonlijke Verzorging ‘met de handen op de rug’

BijdeHand Zorg B.V. levert begeleiding, in beginsel aan alle zorgvragers in de leeftijd van vier tot vijfenzestig jaar met een randnormale intelligentie en een autisme spectrum stoornis (ASS) of aan autisme verwante stoornissen. Er zijn echter situaties waarin BijdeHand Zorg B.V. kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren.

Uitsluitingcriteria en bovengrens van zorg

Met het oog op het leveren van kwaliteit van zorg worden de volgende uitsluitingscriteria gehanteerd.

Uitgesloten zijn zorgvragers/cliënt:

 • met problematisch, c.q. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit
  gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is (inclusief zwerfgedrag)
 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan
  de aanwezige reguliere begeleiding
 • die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren
 • die de hulp van BijdeHand Zorg B.V. niet accepteren
 • zorgvragers met een BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)
 • met een behoefte aan medische, voorbehouden/risicovolle handelingen die verder reiken
  dan de bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers van BijdeHand. Tenzij deze
  door de cliënt, diens familie of een door hen ingeschakelde zorgverlener uitgevoerd
  kunnen worden
 • met een behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen
 • cliënt vertoont met dermate storend gedrag dat verblijf binnen een groepsverband niet
  mogelijk is
 • cliënt vertoont metagressief gedrag naar andere cliënten en/of personeel.

Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of BijdeHand Zorg B.V. een cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt de ‘bovengrens’ nadert, zal overwogen worden of doorverwijzing noodzakelijk is naar een geschikte zorgvoorziening.