Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Huisregels BijdeHand   arrow

Inleiding

Medewerkers van BijdeHand dienen hun werk te kunnen uitvoeren in een veilige en gezonde werkomgeving en cliënten van BijdeHand en/of diens ouders moeten kunnen vertrouwen op een veilige en gezonde begeleidingsomgeving. Om deze redenen heeft BijdeHand enkele huisregels opgesteld die nageleefd dienen te worden. BijdeHand kan deze regels in de loop der tijd veranderen. De meest recente versie van de huisregels kan ten alle tijden opgevraagd worden bij het secretariaat of gelezen worden op de website van BijdeHand.

 

Roken

Roken tijdens de begeleidingsmomenten is alleen toegestaan voor cliënten ouder dan 18 jaar indien dit gebeurt in de buitenlucht en altijd na overleg met de begeleiding van BijdeHand. Samen wordt een geschikt moment en een geschikte plaats bepaald per begeleidingsmoment of hierover worden vaste afspraken gemaakt met een cliënt, die vastgelegd worden in zijn of haar hulpverleningsplan.

 

Internet en computergebruik
Tijdens de begeleidingsmomenten is het gebruik van aanwezige en vrij toegankelijke computers en/of internetverbindingen toegestaan voor cliënten. Voorwaarde is echter dat de voortgang van de begeleiding niet verstoort wordt en dit op verantwoorde wijze gebeurt. Uit opvoedkundig oogpunt wordt overmatige computer- of internet gebruik begrensd om nadelige gezondheidsgevolgen van overmatig gebruik te voorkomen en te beperken. Ook worden de leeftijdsgrenzen gehanteerd die video’s of computergames voorschrijven.

Indien nodig worden individuele afspraken in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger overeengekomen of vaste (consequent en langdurig geldende) afspraken schriftelijk vastgelegd in het hulpverleningsplan van de cliënt.

 

Telefoongebruik
Cliënten en medewerkers van BijdeHand zijn vrij om een telefoon bij zich te dragen gedurende de begeleidingsmomenten. Om de voortgang van de begeleiding te waarborgen wordt van zowel cliënten als medewerkers van BijdeHand verwacht dat zij hun telefoon alleen gebruiken om te telefoneren indien dit noodzakelijk is en niet op een ander moment kan geschieden dan tijdens de begeleidingsmomenten.

Telefoons mogen tijdens de begeleidingsmomenten gebruikt worden als ontspanningsmiddel, bijvoorbeeld om een spelletje te spelen, muziek te luisteren, etc. Voorwaarde is wel dat er gebruik gemaakt wordt van oordopjes zodat anderen als gevolg van het gebruik geen nadelige effecten ondervinden van bijvoorbeeld harde muziek of geluiden.

Daarbij is het vanwege de wet op privacy verboden om foto-, video- en/of geluidsopnamen te maken van andere cliënten of medewerkers van BijdeHand.

 

Gedragsregels
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. Regels en afspraken die gelden binnen ons gebouw zijn overzichtelijk opgehangen voor cliënten. Daarnaast hanteren wij soms ook extra regels zoals tijdens begeleide vakanties of logeerdagen. Deze worden voor aanvang van het begeleidingsmoment kenbaar gemaakt door middel van een informatieboekje.

Gedrag dat als aanstootgevend wordt gesignaleerd door begeleiders van BijdeHand wordt begrensd door een cliënt de verwijderen uit de omgeving van andere cliënten en in het uiterste geval uit ons gebouw.
Persoonlijke eigendommen
Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het juist zorgdragen van persoonlijke eigendommen en waardevolle spullen (telefoon, DS, etc). Het is aan de client zelf om hier op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze veilig op te bergen.
Tijdens begeleidingsmomenten kunnen beschadigingen aan eigendommen voorkomen. BijdeHand neemt geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen en is hiervoor ook niet aansprakelijk.
Calamiteiten

Ingeval van calamiteiten dienen cliënten en bezoekers de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Het gebruik van alcohol, drugs, geweld en/of wapens
Het gebruik van alcohol, drugs, geweld en/of wapens is tijdens geen enkel begeleidingsmoment toegestaan. Het effect van het gebruik hiervan op het gedrag of de gezondheid en veiligheid van cliënten en anderen is altijd risicovol of nadelig voor de gezondheid en veiligheid van cliënten en diens omgeving, alsook voor het begeleidingsproces en daarom onwenselijk en verboden.