Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Klachtenregeling   arrow

Onvrede of klacht?

Heeft u een klacht over de begeleiding van uw zoon of dochter of over de manier waarop er met u wordt omgegaan? Ga dan eerst met de betreffende medewerker, kwaliteitsmedewerker of directie van BijdeHand in gesprek.

U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen kenbaar te maken. Daar zullen wij respectvol mee omgaan.

Komt u er met de betrokkenen niet uit, of wilt u om andere redenen uw klacht elders neerleggen, neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is er voor advies, ondersteuning en bemiddeling. Ook kan deze u de verschillende klachtmogelijkheden aangeven.

Klachtenportaal Zorg is bereikbaar via info@klachtenportaalzorg.nl of via de website http://klachtenportaalzorg.nl waar u tevens een klachtenformulier kunt vinden. Klachtenportaal Zorg is telefonisch niet bereikbaar. Wel kunt u Klachtenportaal Zorg per e-mail verzoeken om telefonisch contact met u op te nemen.

Klik op de links hieronder voor meer informatie over de interne- en externe klachtenregeling.

Interne klachtenregeling BijdeHand

Externe klachtenregeling Klachtenportaal Zorg

klachtenportaal zorg - logo