Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Handleiding voor Jezelf   arrow

Handleiding voor jezelf is een training voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of leerlingen met gedragsproblemen. Individueel wordt door middel van psycho-educatie gewerkt aan het vergroten van inzicht en vaardigheden, met als doel dat de leerling meer grip krijgt op zichzelf, zijn gevoelens en gedrag.
Het programma is in eerste instantie ontwikkeld voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Uit de praktijk blijkt dat het programma ook goed ingezet kan worden voor kinderen met bijvoorbeeld adhd. Ook kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, zwak zelfinzicht of moeite met reflecteren op het eigen gedrag kunnen baat hebben bij het volgen van deze training.
Na de training heeft het kind of de jongere meer inzicht in en grip op zijn kwaliteiten en vaardigheden. Er is meer kennis over hoe gedachten het gevoel en het gedrag kunnen bepalen. Dit alles met het doel de leerling de beschikking te geven over alternatieve denkstrategie├źn . Hierdoor kan het kind of de jongere zelf, of met hulp, nieuwe oplossingen bedenken en toepassen.