Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Onderwijs   arrow

BijdeHand biedt praktische ondersteuning aan personen met autisme die onderwijs volgen en zijn/haar omgeving bij het structureren, plannen en organiseren en het oefenen van leervaardigheden.

Op school kan de persoon met autisme misschien nog meekomen, omdat daar een leraar is die sturing biedt, of er zijn mede-leerlingen die kunnen helpen. Echter heeft onze ervaring geleerd dat wanneer een persoon met autisme op zichzelf is aangewezen het leren lastig wordt. Een veel voorkomend probleem bij personen met autisme is het plannen en het organiseren van huiswerk, waarbij de volgende vragen naar voren komen: wanneer moet ik beginnen? Hoe scheid ik hoofd- en bijzaken? Hoeveel tijd kost het leren? Hoe zorg ik voor een balans tussen inspanning en ontspanning? Etc. BijdeHand helpt bij het (zelf kunnen) vinden van antwoorden op deze vragen, zodat studeren minder moeizaam kan verlopen en de beleving van plezier aan en de motivatie voor het leren verhoogd worden.

Daarnaast biedt BijdeHand concrete ondersteuning op school. Onze begeleid(st)ers kunnen door middel van observaties tijdens de schooluren of tijdens het maken van huiswerk een beeld vormen van waar problemen ten aanzien van leren zich voordoen en naar aanleiding daarvan adviezen geven voor verbetering.