Autisme Brabant: BijdeHand Autisme Begeleidings Centrum

   
     Bellen naar BijdeHand: 0493 - 795072
Tap To Call

Boeken   arrow

Autisme. Verklaringen van het raadsel

autisme_verklaring_raadselFrith beschrijft sleutelgegevens voor een verklaring voor autisme: het gebrek aan vaardigheid om gedachten en gevoelens te(h)erkennen (‘theory of mind’)en het gebrek aan vaardigheid om stukken informatie te intergreren tot coherente gehelen (‘centrale coherentie’)
Geheel nieuw in dit boek is het gedeelte waarin de recente bevindingen over autisme op neurologisch vlak worden beschreven.
Uta Frith brengt in dit boek niet alleen een literatuurstudie maar illustreert de resultaten van soms erg technische studies met herkenbare anekdotes en voorbeelden uit de praktijk. In dit opzicht is het boek is niet alleen interessant voor wetenschappers maar ook voor ouders en zorgverleners. 
Dit is een standaardwerk, een must voor iedereen die betrokken is met autisme.
ISBN: 90-6445-383-7
Jaar: 2005


Mijn kind heeft autisme

mijnkindheeft autismeIn dit boek bundelen de auteurs alles wat we vandaag weten over autisme bij kinderen. Mijn kind heeft autisme is het allesomvattende, toegankelijke basisboek over autisme, dat concrete antwoorden biedt op alle belangrijke vragen.
Met een beschrijving van wat autisme is, van de vele behandelingen, maar vooral veel praktische tips. Het is bestemd voor ouders, maar ook zeer bruikbaar voor leerkrachten en hulpverleners.

ISBN: 90-209-6632-4
Jaar: 2006

 

 


Syndroom van Asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben een heel eigen manier van denken die ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten sterk op de proef stellen. Dit boekje reikt handvatten aan om deze kinderen zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden. In het boekje is er aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk kind. Het boekje beantwoordt veelgestelde vragen als:
– Wat is het verschil tussen het Syndroom van Asperger en autisme?
– Is speciaal onderwijs noodzakelijk?
– Hoe help je je kind een beter contact te hebben met anderen?
– Hoe breng je je kind stapsgewijs zelfredzaamheid bij?
– Wat met vrije tijd en ontspanning?
– En wat in het volwassen leven?

ISBN: 978 90 209 8044 8
Jaar: 2008


Autisme: alles op een rijtje

Dit boek zet de huidige wetenschappelijke kennis over autisme op een rijtje en vertaalt ze naar de praktijk. De auteur gaat ook in op veelgestelde vragen als “komt autisme alsmaar vaker voor?”, “wat is het verschil tussen autisme en asperger syndroom?” enzovoort. Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die iets meer willen weten over autisme en verwante stoornissen, maar ook ouders en andere geïnteresseerden vinden er zeker hun gading in.

ISBN: 978 90 334 6459 1
Jaar: 2008


Een gesloten boek.

Eenmaal geopend bedoelt ‘Een gesloten boek’ een ‘blikopener’ te zijn voor de gevoelswereld van mensen met autisme. Met deze herziene editie probeert Peter Vermeulen het onderwerp emoties verder uit te diepen en meer inzicht te geven in de andere ‘beleving’ van mensen met autisme.
De auteur nieemt de lezer mee op een rijk geïllustreerde tocht door de wereld van gevoelens en tracht ook inzicht te geven in de relatie tussen emotie en cognitie.

Peter Vermeulen heeft het in dit boek o. m. over gevoelens uiten, herkennen, begrijpen… En over mensen inzicht geven in hun autisme. Vernieuwde hoofdstukken over intimiteit en emotionele intelligentie.

ISBN: 90-334-5909-4
Jaar: 2005


Gewoon een jongen met autisme

Het dagboekachtige verhaal van een moeder over haar leven met een zoon met autisme. Chris Lauwers beschrijft de jarenlange lijdensweg van haar gezin. Het duurde immers heel lang vooraleer de diagnose autisme gesteld werd bij Lander. Daarna pas kon de langzame groei, met vallen en opstaan, naar de volwassenheid beginnen. “Lander is 20 en afgestudeerd. Hij is wat men wel eens een hoogfunctionerende autist noemt. 1.87 meter. En met zijn schoenen aan 1.97 meter, zoals hij zelf zegt.”

ISBN: 90-6445-343-8
Jaar: 2004


En dan… En dan…?

Waarom dagschema’s of tijdlijnen voor mensen met autisme belangrijk zijn? Kan je er ook verkeerd mee doen? Wat zijn begripsniveaus? Hoe kan je die evalueren? Hoe beslis je over een schema? Hoe gebruik je het? Hoe kan je het laten evolueren? Allemaal vragen waarop je een antwoord vindt in ‘En dan… En dan?’
In dit praktische boek vind je alles over dagschema’s en daglijnen voor mensen met autisme, zowel naar normaal begaafden als naar verstandelijk beperkten.
Het boek steekt boordevol tips en het legt stap voor stap uit hoe je beslist over een schema, hoe je ze maakt en opvolgt. De bijbel van het hoe en waarom van dagschema’s.

ISBN: 90-6445-405-1
Jaar: 2007


Werk maken van vrije tijd

Mensen met autisme hebben een gebrek aan centrale coherentie. Ze pikken ook niet altijd even spontaan nieuwe vaardigheden en interesses op. Dit leidt in de vrije tijd tot heel wat specifieke problemen, zowel voor jongeren als voor volwassenen, zowel voor mensen met autisme en een bijkomende verstandelijke beperking als voor normaal begaafden. Uiteraard stelt het probleem voor deze groepen zich telkens anders.

Het uiteindelijke doel van vrije tijd is ontspanning. Uitgangspunt daarbij is dat je zelf kunt kiezen en bepalen wat je gaat doen om dat doel te bereiken. Maar kiezen, net zoals zichzelf organiseren, lijkt nu juist een probleem voor mensen met autisme. Ook zijn de sociale aspecten van vrije tijd geen vanzelfsprekendheid. Met een aantal aanpassingen kunnen we die moeilijkheden aanpakken. Het komt er op aan de theoretische kennis over autisme te vertalen in bruikbare, concrete en praktische adviezen. Dat is wat Steven Degrieck doet in dit boek. Hij biedt een ruime waaier aan tips. Zowel ouders als dienstverleners kunnen er zaken in vinden die bruikbaar zijn in hun situatie.

ISBN: 90-6445-325-X
Jaar: 2004


Ik wil een vriend met rode schoenen

“Ik wil een vriend met rode schoenen” is een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar.
Het wil een realistisch beeld geven van een kind met autisme.
In dit boekje wordt een poging gedaan om autisme te bespreken met kinderen. In de bijsluiter vinden ouders, opvoeders en leerkrachten achtergrondinformatie over autisme.

Dit boekje is verschenen in de Bij-de-handreeks. Dit zijn speelse, kleurrijke prentenboeken met een informatief extraatje. Verscheidene problematieken zoals, astma, dyslexie, rouwerverwerking e.a. komen in deze boekjes aan bod.
In ‘Ik wil een vriend met rode schoenen’ wordt ingezoomd op autisme.
Het is een realisatie in samenwerking met Autisme Centraal.

Voor kinderen vanaf 5 jaar.

ISBN: 978 90-448-0716-5
Jaar: 2007


Jikke Pikke komt er wel

Voor kinderen van 8-10 jaar.
Jikke is een jongen van 8 met bruine krullen. Pestkoppen roepen soms “Jikke Pikke” naar hem. Dat komt omdat hij wel slim is, maar toch ook anders. Praten bijvoorbeeld: Jikke praat met de bomen. En wanneer hij het naar zijn zin heeft, praat hij hardop met zichzelf. Maar praten en tegelijk zijn veters strikken, dat gaat niet goed. Dat komt omdat Jikke een jongen met autisme is.
Het is leuk te lezen wat Jikke allemaal denkt en doet: in de tuin, in het bos, bij de tandarts, in het zwembad, op de kinderboerderij, op een feestje. Want Jikke wil het liefst net zoals de andere kinderen zijn. En erbij horen.

ISBN: 90-6445-296-2
Jaar: 2003 , 1ste druk


Autisme verteld

Verhalen van anders zijn, door mensen met autisme. De auteurs willen met hun boek een brug bouwen waarop mensen met en zonder autisme elkaar kunnen ontmoeten

ISBN: 90-6445-269-5
Jaar: 2002 , 1ste druk


Partners in autisme

Hoe gelijkaardig en verschillend beleven mensen met en zonder autisme hun partnerrelatie? De vraag die daarbij telkens weer opduikt, is wie zich wanneer en in welke mate moet aanpassen aan de ander.
Want de hersenen van mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier, en dat heeft indringende gevolgen op het vlak van sociaal inzicht, van sociale vaardigheid. Mensen met autisme hebben het moeilijk anderen spontaan aan te voelen, ze ervaren prikkels anders, ze zien eerder de bomen dan het bos, ze voelen niet automatisch aan wat wel en niet belangrijk is, ze communiceren zeer concreet enz. Dit verschil leidt geregeld tot misverstanden en verstoorde relaties; praten over gevoelens is niet vanzelfsprekend, en wat als je niet kan doen alsof?
Dat neemt niet weg dat mensen met autisme deugddoende partnerrelaties kunnen hebben, al moet de ene partner alles ‘beredeneren’ terwijl de andere bijna automatisch aanvoelt wat wordt bedoeld en gewenst. In dit boek doen twaalf partners in autisme hun verhaal.

ISBN: 90-6445-423 X
Jaar: 2006


Leven als geen ander

Een vrienden- en kennissenkring: een haalbare kaart voor mensen met autisme? In dit boek lees je 27 verhalen over: een autismevriendelijke omgeving, het halfvolle glas, accent op talent, verschillen als cement van de samenleving… en 180 blz. handleidingen, vragenlijsten, draaiboeken om creatief te werken aan (sociale) netwerken: je kunt niet zonder de anderen.
Met bijdragen van Peter Vermeulen, autismedeskundige en Patrick Devlieger, cultureel antropoloog.

ISBN: 2004/4878/1
Jaar: 2004


Dag vreemde man

Dit boek verhaalt over onmacht en pijn. Een relaas waarin men autisme na 60 jaar wetenschappelijk onderzoek nog altijd niet echt begrijpt en onderkent. Net als de ouders van kinderen met autisme 40 jaar geleden, verenigden partners van een persoon met autisme zich. Veerle Beel ging op pad en interviewde een aantal van die partners. De partners in dit boek zijn niet bedrogen door hun man of vrouw maar door het autisme. Een gewaagd boek. Het getuigt van moed en durf.

ISBN: 90-6445-206-7
Jaar: 2000


Ze noemen mij Gabriël. Opgroeien met ernstig autisme

Gabriël is ernstig autistisch. Hij leeft in zichzelf gekeerd. In dit boek beschrijft zijn moeder wat het is te leven met een opgroeiend kind met dergelijke moeilijkheden. Wat dit boek ver boven andere casestudies uittilt, is het talent van Kate Rankin de wereld door de ogen van Gabriël te zien. Zo stelt zij de lezer in staat iets te voelen van wat het wil zeggen, te zijn als Gabriël.
‘Ik was erg geraakt door Kate Rankins relaas van het leven met haar zoon Gabriël, die speelt met fluortape, rubberen handschoenen, sleutelhangers en koordjes. Als hij 15 is, is hij incontinent, heeft gewelddadige buien, spreekt niet, bonst met het hoofd, toont geen spontane affectie en eist voortdurend de aandacht op. Het is een verhaal van menselijk uithoudingsvermogen, van trouw, frustratie en aanvaarding. Het stelt de prangende vraag naar de levenskwaliteit met (en rond) autisme en naar hoe mensen met een “ander perspectief” denken en voelen.’ – Times Educational Supplement

ISBN: 90-6445-405-1
Jaar: 2006


Brein bedriegt

In dit boek stelt Peter Vermeulen eerst orde op zaken en rekent af met enkele hardnekkige misverstanden.
Autisme zit aan de binnenkant, het zien van autisme aan de buitenkant bij normaal begaafde mensen met autisme is niet zo eenvoudig. De auteur herleest en onderzoekt de oospronkelijke publicatie van Hans Asperger. Gewikt en gewogen is de conclusie duidelijk: het Asperger syndroom vertoont meer gelijkenis dan verschil met de omschrijving autisme door Kanner.
Hun typisch autistisch zijn op gebied van communicatie, omgang met anderen en specifieke routines beschrijft en illustreert Vermeulen in de hem eigen stijl: concreet, verhelderend en vaak met een vleugje humor… maar steeds vanuit een diep respect voor hun anders zijn. Hun worsteling om te overleven in een voor hen vaak onbegrijpelijke wereld.

Over als autisme Asperger noemt, over gewoon ongewoon, over eenheid in verscheidenheid, over compensatie en camouflage in communicatie en sociale relaties; met tips naar begeleiding en onderwijs.

ISBN: 90-6445-127-3
Jaar: 1999


Autisme en communicatie

Autisme en communicatie is een verhelderend en concreet boek. Het beschrijft niet alleen de communicatieproblematiek bij mensen met autisme, het staat ook bol van praktische tips. De auteur schrijft in klare taal en illustreert met anekdotes, vaak uit eigen praktijkervaringen. De rijkdom aan adviezen in verband met taal en communicatie bij mensen met autisme vormt een van de sterke punten van dit boek. Peter Vermeulen maakt hier onderscheid tussen mensen met autisme en een verstandelijke handicap en mensen met een normale begaafdheid en autisme. Ook worden misverstanden rond gebruik van alternatieve, visuele communicatie uit de weg geruimd.

ISBN: 90-6445-221-0
Jaar: 1999 , 2de druk


Dit is de titel

‘Dit is de titel’ geeft treffend weer waar dit boekje over gaat, namelijk over autistisch denken. Mensen met autisme hebben een specifieke wijze van denken. Rechtlijnig en rigide maar tegelijkertijd helder en zuiver. Peter Vermeulen tracht op zeer concrete wijze inzicht in deze manier van denken te geven. Hij vergelijkt het autistisch denken met een computer. Er is maar één waarheid. Maar het leven van alle dag kent vele waarheden hetgeen eigenlijk niet past in het denken van iemand met autisme. Dit leidt tot verwarring en onzekerheid maar ook tot komische momenten.

In dit boek brengt de auteur ons dichter bij de denkwijze van mensen met autisme.
Het is een helder betoog vol met rijke illustraties. Het draagt bij tot een beter begrip voor de wijze waarop zij tegen de wereld aankijken. Eén ding wordt dan heel duidelijk: mensen met autisme denken zo rechtlijnig dat er van manipulatie geen sprake kan zijn. Ze zijn naïef en kwetsbaar en vragen op een oprechte wijze onze steun.

Een boek dat eenieder die op de een of andere wijze betrokken is bij het leven van mensen met autisme absoluut in huis moet hebben

Dr. Prof. Ina van Berckelaer-Onnes.

Mensen met autisme hebben een andere soort intelligentie; dat maakt hen gehandicapt. Hun detaildenken voldoet niet (langer) aan de eisen van de moderne samenleving. Een must !

ISBN: 90-6445-123-0
Jaar: 1996 , 13de druk